Palvelut

Kemin konepalvelu tarjoaa Meri-Lapin alueella monipuolisia konepalveluja. Maanrakennuksen ja tienhoidon lisäksi myymme ja toimitamme myös maa-aineksia.

Maanrakennusurakointi

 • Talonpohjien kaivuutyöt
 • Teiden pohjatyöt
 • Muut kaivuutyöt
 • Kuormaustyöt
 • Asfaltointi ja pihakivetykset
 • Vesijohto- ja viemärityöt / PEH-hitsaukset (Inspectan sertifiointi)

Kiinteistöjen ja katujen talvi- ja kesäkunnossapito

 • Lumen auraus
 • Harjaus, kastelu ja hiekotus
 • Hiekotussepelin toimitus
 • Niittotyöt
 • Piha-alueiden/teiden painepesut

Toimitukset

 • Maa- ja kiviainestoimitukset
 • Multatoimitukset
 • Täytemaat

Lavettikuljetukset

 • Työkoneiden kuljetukset
 • Muut kuljetukset